dr.plesnar@urovitalia-dr-plesnar.hr  |  098 310 003, 040/673-056
Follow us :-

Kako do nas

Novo otvorena privatna ordinacija Urovitalia dr. Plešnar nalazi se u Čakovcu u ulici Aleksandra Schulteissa 21 preko puta “Stare Vage”.

Ovdje možete na mapi vidjeti kako do nas. Klikom na oznaku više otvara Vam se veća karta koja pobliže označuje našu trenutačno odredište.

Klikom na upute otvara Vam se veća mapa u kojoj sa lijeve strane imate dvije točke: A i B.

U točku A unesite svoju trenutačnu adresu (pozicija u stilu: Vukovarska ulica 13, 40 000 Čakovec) pritisnite tipku  Enter i sa Vaše desne strane pokaže Vam se kompletan put do naše ordinacije.